Parlamenti munkám

A 2010-es országgyűlési választáson, területi listáról, Fejér megye képviseletének feladatával jutottam a Magyar Országgyűlésbe. Az Oktatási, Kutatási és Tudományos Bizottságban dolgozom.

Súlyos örökség maradt ránk az oktatás területén mind körülményeit, mind tartalmát tekintve. Intézményeink zöme rossz állapotban van. Sok iskola mosdójában még mindig nincs meleg víz! A bölcsődék, óvodák kapacitáshiány miatt folyamatosan megsértik a gyermekvédelmi törvényt, amely rögzíti a maximális csoportlétszámokat. A gyerekek – az egészségügyből sajnos már jól ismert jelenség – várólistán vannak… Hogyan várjunk el korszerű gyermekgondozást, ha a feltételei nem adottak? Általános iskolában a problémák egyike a váltás, negyedik és ötödik osztály között. Alsó tagozaton még viszonylag rendezetten mennek a dolgok, de felsőben mintha elromlana valami… Talán túl hirtelen elengedjük a gyerekek kezét. Az ötödikes osztályfőnök kevés óraszámban találkozik a nebulókkal, akiknek még határozott iránymutatásra, felügyeletre volna szükségük. A közép- és felsőfokú oktatásban torzultak a kívánatos arányok: nagy mértékben csökkent a szakmunka becsülete, pedig éhezi a munkaerőpiac. Olyan összetett problémáról beszélünk tehát, bölcsődétől az egyetemig, ami anyagi és szellemi ráfordítást, azonnali tűzoltást és hosszú távú szemléletváltást egyaránt kíván. Nagyon nehéz lesz a dolgunk, hiszen az örökölt adósságállomány miatt a fejlesztésekhez nem lesz egyszerű megtalálni a szükséges forrásokat. Mindezek ellenére szívesen vállalok az oktatási bizottságban a törvénykezésben elvégzett munka során és mellett minden feladatot, ami visszaállítja a pedagógusok megbecsülését, tekintélyét, és gyermekeink minőségi oktatását is garantálja.

Több ügyet is szeretnék képviselni a Parlamentben - egyelőre egyet említenék, ami sosem kapott kellő figyelmet.  Az óvodai, iskolai étkeztetés fejlesztése bár direktben nem függ össze az oktatással, mégis hat a gyermekek teljesítőképességére, meghatározza étkezési kultúrájukat, életmódról kialakított fogalmukat. Természetesen a legfontosabb, hogy megszüntessük Magyarországon a gyermekéhezést! De komoly gondok vannak az étkeztetés minőségével is. A nyersanyagokra fordítható összegről jelenleg a helyi önkormányzatok saját hatáskörben döntenek. Az ételek mennyiségét és minőségét nem szabad függővé tenni a fenntartó anyagi erejétől! Szakmailag megalapozottan, egységesen kell garantálni az étkeztetés biztonságát az egész országban. Hazánk minden adottsága megvan a minőségi élelmiszertermeléshez. Megnyugtató volna, ha a húst, a tejet, a zöldségeket megyei szinten ismert forrásból, környékbeli termelőktől szereznék be a konyhák! Ehhez természetesen meg kell teremteni a szükséges feltételeket a gazdálkodók számára. Ez is példája annak, hogyan fedik át egymást a különböző területek. Számos fontos kapcsolódási pont van az oktatás, a sport, a kultúra, jelen esetben pedig a mezőgazdaság között.

 

       

 

Brájer Éva

Székesfehérvár alpolgármestere,

Maroshegy képviselője

 

szakterülete: humán közszolgáltatások, kultúra, turizmus

6. választókerület