Falusias környezet és lakótelep

Az idei év terveiről és az előző év eredményeiről Börgöndpuszta, Búrtelep, a Köfém lakótelep, Ráchegy és a legnagyobb ipari zóna önkormányzati képviselőjét, Dienesné Fluck Györgyit kérdeztük.

 
 
 

 

Az ön által képviselt választókerület talán a legbonyolultabb, legösszetettebb terület...
 
Van kertvárosi övezet, ipari zóna, lakótelep és falusias jellegű terület. Utóbbi, Börgöndpuszta volt a város legelmaradottabb területe. Sokan nehezteltek rám, miért éppen a börgöndieknek segítek. Mindenkinek segítek, így a börgöndieknek is, mert éppúgy a városhoz tartoznak, itt dolgoznak, velünk élnek! Nekik éppúgy joguk van busszal járni, jó utakon menni, elvezetni a csapadékot, a szennyvizet, vagy közvilágítás mellett járni éjszakánként.


Lehet, hogy elhanyagolt volt Börgönd, mostanában viszont események vannak a kis faluban, amikre érdemes kimenni.
 
Igazi közösségi élet indult be Börgöndpusztán! Fiatalok költöztek oda, akik nem különültek el az úgynevezett bennszülöttektől. Együtt vittek, visznek életet a kis faluba. Ott az elképzelésekre nem pénzt kérnek, hanem összefognak: a vállalkozók pénzzel, munkával segítenek, a közösség pedig egy emberként valósítja meg a terveket. Én már csak kiegészíteni tudok. Börgöndpusztán nemcsak az átadások, de a munka is ünnepet jelent!
Tavaly a faluba vezető út szépen megújult, komoly beruházás volt. Idén parkosítást tervezek a bekötőút és a murvás út kereszteződésénél. A már megvalósult és megvalósítandó fejlesztéseket még az időseknek készítendő közösségi épülettel lenne jó kiegészíteni. Polgármester úr már megkezdte a tárgyalásokat.

Menjünk tovább! A sok lakóövezet közül melyiket választaná szíve szerint?
 
Mindegyik a szívem része! Lássuk, mondjuk a Búrtelepet! Az Erzsébet utca 12. és 26. közötti belső út meglehetősen kopott. Az ott lakók régi, jogos követelése, hogy azt hozzuk rendbe a betorkolló utcákkal együtt. Ezen a részen már sikerült rendbe tenni a kórház parkolóját, amiről sokan értesülhettek a sajtón keresztül. De a Madách téren – a kórházi forgalom miatt – kaotikus állapotok vannak. Szabálytalanul parkolnak az autók, ezt rendezni szeretném az idén. A játszóteret a tér kiszélesedésébe helyezzük át, és kerítéssel körbevesszük. A tudós utcák övezetében sok utat kijavítottunk, de a Lánczos Kornél utca még megújításra vár. Ennek a terveit most készítik. A Seregélyesi úti kórházbejárónál nagyon sötét van este a zebránál, itt a közvilágításon javítunk. Ugyanezen az úton a két nagy panelépület mögött újabb játékokat teszünk ki, mert Istennek hála, egyre több a gyerek! Ráchegyen a Verseci utca balesetveszélyes járdaszakaszát kell megújítani, a táblák megújításával együtt. A Rác bányánál padokat szeretnék még kihelyezni, mert az idős emberek és a kismamák igénylik azokat.

Ezzel megérkeztünk a legsűrűbben lakott választókerületi részhez, a Köfémhez. Van ott is teendő?
 
Idén a leginkább járt járdaszakaszokat kell rendbe tenni és akadálymentesíteni. A lakók jelezték, hogy a lakótelep megközelítése a Zombori utca felől nehézkes, ezért nagy kerülőt kell tenni a buszmegállóhoz és az óvodához – vagy az általam indiánösvénynek nevezett úton, az alumíniumipari múzeum oldalánál mennek el az emberek. A kérdéses sáros terület magánkézben van, de folynak már a tárgyalások, hogy egy háromlapos járdaszakaszt építsünk ki a gyalogosok számára. A Köfémen több olyan lépcső is van, amit a lakók maguk „faragtak”, de ebből már legalább kettő életveszélyes, ezért tervben van a lépcsőépítés is. Hogy a közbiztonságot is említsem – amit egyébként a rendőrség szépen biztosít – a Topolyai úton van négy garázssor, aminek a kivilágítása elkerülhetetlen.

 

Az eddigi legmagasabb költségvetési számokról beszélünk az idei évben. Elegendő a pénz mindenre?
 
Az soha nem elég, és a képviselőnek gondos háziasszonyként kell kezelnie minden fillért. Ezért van szükség a tartalékra is, ugyanis év végén is bekövetkezhet olyan, ami forrásigényes.

Várható-e az ön területén központi városi beruházás?
 
A multifunkcionális csarnok tervezése, vízelvezetésének kialakítása már megkezdődött, de folytatódnak tovább a munkálatok. A Zombori utcában kétszázhúszmillió forintból újul meg a járda és az utca. A Saára Gyula-program keretein belül a Búrtelepen befejezzük az ívóvízcsövek cseréjét és az ezzel járó útfelújítást. És végre megszépül a sokat szenvedett Zrínyi utca is az Erzsébet utcai kereszteződéssel együtt, ahol végre a gyalogosoknak is teremtünk biztonságos átkelési lehetőséget. A Budai út és a Hadiárva utca kereszteződésében üzemelő buszmegálló öblét bővíteni fogjuk, az utat kijavítjuk. És végül a börgöndi közösségi ház esetleges építését is újra megemlítem: ha sikerülnek a tárgyalások, ugyanúgy a központi költségvetésből valósulhat meg.
 
Forrás: www.szekesfehervar.hu