FELSŐVÁROSI HÁLAADÁS SZENT SEBESTYÉN NAPJÁN

Fehérvár hagyományos fogadalmi miséjét tartották pénteken délelőtt a Szent Sebestyén templomban. Az idei szentmisén Spányi Antal püspök a templomépítő elődök példájára az Istenben bízó, az ígéretét megtartó emberről beszélt, akinek életét megáldja az Úr.  A püspök a szentmise végén imádkozott a városért, a templomban elhelyezett Szent Sebestyén ereklye előtt. A búcsú programjai a Felsővárosi Közösségi Házban folytatódtak.

 

 

Székesfehérvár 1739 óta emlékezik minden évben január 20-án püspöki szentmisével és búcsúval a város fogadalmára. Spányi Antal megyés püspök az ünnepi szentmisében a templomépítő elődök példájára az Istenben bízó, az ígéretét megtartó emberről beszélt, akinek életét megáldja az Úr: „Érdemes felidéznünk a régi eseményeket, a pestistől szabadulni akaró embereket, akik végső menedékként az Istenhez fordultak, fogadalmat tettek, hogy templomot építenek. Ez az építmény ma is város ékessége, impozáns megjelenése hirdeti, hogy az embernek van miért hálát adni, van miért keresni az Istent, aki megáldja a hozzá fohászkodókat.” - fogalmazott szent beszédében a püspök.

A vértanúként tisztelt Szent Sebestyén a legnépszerűbb védőszentek közé tartozik. A feljegyzések szerint a császári gárda tisztje volt, Narbonne-ban született, de Milánóban élt. Diocletianus és Maximianus császár nagyra becsülte, és közvetlen környezetébe rendelte. Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került és hite miatt halálra ítélték. Karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték, otthagyták. Egy jámbor római özvegy, Iréne házába fogadta a súlyos sebesültet, és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt, úgy fogadták, mint aki holtából támadt föl. Népszerűségét bizonyítja, hogy mint segítőszenthez fordultak hozzá évszázadokon keresztül pestis és más - embereket vagy állatokat pusztító - járvány idején.

Felsővárosban a Szent Sebestyén-nap régen is nagy ünnep volt. Aznap senki nem dolgozott, a családok templomba mentek, majd utána az egész család együtt ebédelt, ahonnan nem hiányozhatott a szalagos fánk sem. Ezt a hagyományt elevenítették fel a fogadalmi mise után a Felsővárosi Közösségi Házban, ahol forralt borral és fánkkal várták a vendégeket.

A mise után Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője és Földi Zoltán a Felsőváros önkormányzati képviselője is köszöntötte az egybegyűlteket a Felsővárosi Közösségi Házban. "Szívet melengető érzés volt, hogy a fogadalmi mise előtt a gyerekek is emlékeztek a 300 évvel ezelőtti eseményekre. Azért külön öröm ez, mert ők azok, akik az emlékezés fonalát tovább viszik, és biztosítékot jelentenek arra, hogy még sokáig emlékezni fogunk itt Felsővároson a fogadalmi ünnepen." - fogalmazott köszöntőjében Vargha Tamás, kiemelve, hogy ez a nap arra is melékeztet minket, hogy eleink hite és akarata nélkül a Jóisten kegyelme sem lett volna teljes. "Kellett őseink akarata is, hogy túlélje a város a pestisjárványt. Ma, más korban, más időben a megmaradás ugyanolyan fontos, és a megmaradásért ma is tennünk kell ugyanazzal a hittel és akarattal amit őseinktől kaptunk." - tette hozzá Székesfehérvár országgyűlési képviselője, hangsúlyozva, hogy a nemzet és a város megmaradása ma is dolgunk és felelősségünk.

Földi Zoltán önkormányzati képviselő a ragaszkodás fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a felsővárosiak ragaszkodnak hagyományaikhoz. „Ragaszkodunk emberi létünkhöz, és hitünkhöz generációkon át. Ragaszkodunk épületeinkhez, templomainkhoz, köveinkhez és mindenhez, ami a múltunkból eredeztethető. Ragaszkodunk ahhoz, hogy mindezt megéljük és továbbvigyük. A templomunk nélkülünk üres épület lenne, de velünk együtt összekapcsolódik benne a múlt, a jelen és a jövő. Így tudunk Szent Sebestyénre is emlékezni!” - fogalmazott Földi Zoltán, aki felhívta a figyelmet, hogy nemsokára újabb ünnep vár a felsővárosi közösségre, mert az újjávarázsolt templom előtti tér, a Szent Sebestyén park ünnepélyes avatására idén májusban kerül sor.
 
KÉPGALÉRIA a Szent Sebestyén napról
Forrás: www.szekesfehervar.hu

 

       

 

Földi Zoltán

Felsőváros képviselője,

a Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke

 

szakterület: oktatás

10. választókerület