Három év alatt újulnak meg a Palotavárosi Kálvária stációi

Elkezdődik a Palotai úton a kálváriasor felújtása, amivel a tervek szerint három év alatt végez Kocsis Balázs restaurátor. Idén és jövőre öt-öt, 2018-ban pedig négy stáció újulhat meg. A kálváriát utoljára a nyolcvanas évek végén újították fel, amikor betonalapot is kaptak a stációk, a homokkőből 1892-ben készült alkotások viszon megértek megint a teljes felújításra.

 
 

Egy több mint ezeréves városban a kálvária mindig is fontos és szimbolikus hely – mondta Cser-Palkovics András a felújításról. A nyolcvanas évek közepén a városvédők kezdeményezésére széles összefogással újították fel utoljára a kálváriát, melynek eredményeként 1991-re meg is valósult a munka. Akkor a város vállalta, hogy fenntartja és rendben tartja a környezetét. Minden Húsvét előtt, nagypénteken nagyon sokan mennek el a közös városi keresztútra. „Tavaly fogalmazódott meg a gondolat, hogy előkészítjük a felújítást és Kocsis Balázs restaurátor munkája nyomán el is készült egy felújítási terv, a Városgondnokságon keresztül pedig három év alatt újulhat meg mind a 14 stáció. Egy-egy stáció felújítása átlagosan hétszázezer forintba kerül, de történelmi múltunkból kifolyólag is nagyon fontos ez a felújítás.

Bozai István városgondnok örömét fejezte ki, hogy elkezdhetik a felújítási munkát Kocsis Balázs restaurátorral, hiszen a kálváriasor a Palotai úton a város egyik kiemelten kezelt területe. Itt kezdődnek a tavaszi parkfenntartási munkálatokat minden évben, hogy nagypéntekre szép legyen a kálvária környezete.

Székesfehérváron, a Hosszú temető mellett található az a Palotavárosi Kálvária, amit még a székesfehérvári születésű Simor János bíboros, prímás, esztergomi érsek nővére építtetett 1892-ben a kápolnához vezető úton. Ez ugyanabban az esztendőben történt, mint amikor öccse a temetői kápolnát megépíttette.

Az akkori kálvária romjai a ’80-as évek közepéig éktelenkedtek a Palotai út mentén. Rendbehozatalára, felújítására az első tervek 1985 decemberében születtek, és teljes városi összefogást mutattak: a Városszépítő és -Védő Egyesület anyagi segítségével az Egyházmegye vállalta a düledező stációk felújítását és restaurálását, illetőleg az elpusztultak pótlását; a város pedig ígéretet tett a környezet parkosítására és a parkolási anomáliák megszüntetésére. Az akkori munkálatok 1987-ben kezdődtek meg és 1989-ben fejeződtek be. A hiányzó stációk domborműveit Búza Barna készítette el. A megújult kálvária ünnepélyes megáldására 1991. május 24-én került sor.

Kocsis Balázs arról beszélt, hogy a nyolcvanas években történt felújításkor beton alapot kaptak a stációk. Szakmailag nincsenek olyan rossz állapotban, esztétikailag viszont igen és az elmúlt években két leesett keresztet is vissza kellett rakni.
A rekonstrukció költsége stációnként hétszázezer forint, összességében a felújítási munkálatok 9.8 millió forintot tesznek majd ki, amelyet Székesfehérvár Önkormányzata biztosít.
 
Forrás: www.szekesfehervar.hu

 

       

kbs

 

dr. Kovács Béla Sándor

Székesfehérvár
2. választókerület képviselője,

Jogi Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke