Csatornafejlesztés és új átkötő-út Palotavárosban

Négy hónapja adták át a Bőrgyár utcai gyalogos híd környékén a munkaterületet, hogy a kivitelező Colas Alterra Zrt. megkezdhesse a Varga-csatorna fejlesztését. A beruházás keretében megtörtént a meglévő földmeder burkolása, közel 207 folyóméter hosszúságban beton burkolóelemek felhasználásával. Ezen kívül a Schwäbisch Gmünd út Gellért újsorral való összekötése is elkészült.

 

 

A „Varga-csatorna mederrendezése” nevű projektmunkálatai jó ütemben haladtak és december 20-án, kedden délelőtt karácsonyi ajándékként már használatba is vehették a gyalogosok és az autósok a megújult területet. Az átadáson jelen volt Székesfehérvár polgármestere Dr. Cser-Palkovics András és a terület fejlesztésében érintett két önkormányzati képviselő is: Szigli István és Viza Attila. A fejlesztés során egy több évtizedes vágya válhatott valóra Székesfehérvár városvezetésének, a környéken élőknek és a Varga-csatorna mentén közlekedőknek.
Dr. Cser-Palkovics András polgármester szerint az európai uniós forrásból és az Integrált Területi Program keretében megvalósult beruházással legalább három jelentős lépést sikerült teljesíteni és elkezdeni. Elmondta: a Varga-csatorna fontos szerepet tölt be Székesfehérvár vízelvezetésében, a mostani beruházással pedig egy remek állapotban lévő csatornát és rendezett környezetet sikerült kialakítani. Másodsorban a környező útkapcsolatok is megépültek, melynek keretében egy régen várt átkötő-út és az ahhoz kapcsolódó csomópontok is elkészültek. Végül, de nem utolsósorban a közel 60 millió forintos összköltségvetésből megvalósuló beruházás az első olyan projekt, ami a mostani európai uniós ciklusban Székesfehérváron megvalósult.

Szigli István önkormányzati képviselő elmondta, hogy körzeteken átnyúló beruházást sikerült megvalósítani, amire már nagyon régóta várt mindenki a városrészben. Örömét fejezte ki, hogy a csatornaépítést követően a Bőrgyár utcában is jelentős fejlesztések születtek meg. Véleménye szerint olyan kulturált környezet alakult ki a Varga-csatorna felújításával, ami vonzóvá teszi a városrészt az építkezés, vagy a lakásvásárlás vonatkozásában is. Szigli István hozzátette: a keretelemhíd összeköti a Schwäbisch Gmünd utat a Jankovich utcával, ez pedig számos előnyt jelent a palotavárosiaknak a közlekedésben.
Viza Attila önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy 2014 októberében vetődött fel először a városrészben az érintett terület fejlesztése. Akkor azonban még nem gondolta volna, hogy ilyen nagy sikere lesz a beruházásnak. Mint mondta, a Palotaváros északi részében lakóktól már a műszaki átadás előtt is pozitív visszajelzéseket kapott. A keretelemhíd elkészülte, a járdafejlesztés és a közvilágítás kiépítése pedig mindenki megelégedésére szolgálnak majd.

Az A-0-0 csapadékvíz főgyűjtő kiépítéséhez kapcsolódó munkák egyik legfontosabb része a Varga-csatorna mederburkolása volt, hiszen a kapcsolódó meglévő és távlatban kiépítendő csapadékcsatornák üzembe helyezésével, a burkolattal ellátott és rendezett medernek köszönhetően a Varga csatornán jelentősen megnő a levezetendő csapadékvizek mennyisége. A beruházásra nemcsak a városkép javítása és a kényelmesebb közlekedés miatt volt szükség, hanem mert a nagyvizek esetén a kialakuló kedvezőtlen áramlások a Varga-csatorna korábbi földmedrét elbonthatták volna, a környezetben pedig kárt okozhattak volna. A megújítás során a meglévő csapadékcsatornák bekötései is felújításra kerültek, a meglévő földmeder mintegy 207 folyóméter hosszúságban előregyártott elemekből, beton burkolatot kapott. A Bőrgyár úti fasorból a kivágott fák helyett 40 db fát ültettek. A Varga-csatorna Bőrgyár utcai oldalán fém szalagkorlátot helyeztek el. A beruházás keretében vasbeton keretelemekből elkészült a Tobak utcai gyalogos híd helyére a csatorna részét képező 15 m hosszú keretelemhíd is. A Varga-csatorna feletti útszakasz az autós közlekedésre alkalmassá vált.

Ezen kívül elkészült a Schwäbisch Gmünd út Gellért újsorral való összekötése is, melyet Székesfehérvár Önkormányzata közgyűlési döntés keretében, saját forrásból biztosította. Az új szakasz elkészülte a városrészben közlekedők kényelmét szolgálja majd, hiszen így megvalósulhatott a Kelemen Béla – Palotai útnál lévő kereszteződés tehermentesítése. A Schwäbisch Gmünd utat 180 méter hosszú út köti össze a Gellért új sorral, 7 méter széles útburkolattal, kétszer egy sávval, az úttól zöldsávval elválasztva pedig járda is épült. A fejlesztés keretében a Gellért újsor és az összekötő út csomópontját „mini” körforgalommá alakították át, gyalogos átkelőhelyeket hoztak létre, az út vízelvezetését zárt csapadékcsatornával biztosították és a közvilágítást is kiépítették. Ezen kívül a tavasszal további növényültetés is lesz a fejlesztéshez kapcsolódóan.
 
KÉPGALÉRIA – ilyen lett az áteresz és az új átkötő-út Palotavárosban
Forrás: www.szekesfehervar.hu

 

       

 

Viza Attila

Székesfehérvár tanácsnoka,

Palotaváros képviselője

 

szakterület: környezetvédelem

8. választkerület